Toon karakter

Krijg inzicht in je eigen structuur en leef de kwaliteiten in plaats van de valkuilen.

De karakterologie is ontwikkelt  door Wilhelm Reich, die vanuit de psychoanalyse van Freud, aantoonde dat een karakter niet alleen psychisch is maar eveneens van lichamelijke aard.

Gedurende je eerste levensjaren komt je bloot te staan aan trauma’s, klein en groot. De eerste behoefte van het kind is overleven. Om de trauma’s, de pijn te overleven ga je strategieën ontwikkelen. Dit worden je overlevingsmechanismen. Deze mechanismen sla je onder andere op in je bindweefsel, waardoor ook je fysieke bouw kenmerkend wordt voor een struktuur. Afhankelijk van in welk trauma je verstrikt raakt en op welke leeftijd zal je de ene struktuur meer ontwikkelen dan een andere. De volgende structuren zullen behandeld worden: De schizoide, de orale, de psychopatische, de masochistische en de rigide structuur. De woorden zijn soms lastig omdat je ze kunt associëren met patholgie of een negatieve betekenis in de nederlandse taal. We hanteren wel deze begrippen en indeling omdat ze ook als zodanig in de literatuur terug te vinden zijn.

Als je bij jezelf het onderzoek aangaat om deze strukturen helder te krijgen kan je ontdekken wat de valkuilen hiervan zijn, en als je dieper in het onderzoek gaat kom je bij je kwaliteiten uit. Eens bij je kwaliteiten gekomen

word je vrij in een struktuur of laag en kan je deze bewust gaan inzettten in je leven. Afhankelijk van de verstrikking in welke laag zal een of ander element of chakra minder goed ontwikkeld zijn of uit balans raken tijdens het opgroeien. Hierdoor ontstaan er patronen en overtuigingen waarmee je op latere leeftijd geconfronteerd wordt en last van hebt.

Academ geeft deze training in 5 weekenden en 1 losse dag. Ieder kwartaal staat er 1 structuur op de agenda.

We laten je vooral voelen/ervaren hoe deze structuren in jouw leven zich manifesteren hoe je deze in je eigen voordeel kunt inzetten om je leven energieker en gebalanceerder vorm te geven. Je kunt deze trainingen als cyclus volgen en ook los bijvoorbeeld omdat een structuur heel herkenbaar voor je is en je daar specifiek aan wilt werken.

Hieronder vind je een korte typering van iedere structuur, op volgorde van ontstaan in de eerste 5 levensjaren en de kans is groot dat je je herkent in meerdere structuren. Vaak leven we 1 of 2 structuren als hoofdlaag en de anderen zijn minder aanwezig of minder verstrikt. Ze kunnen echter (tijdelijk)actief worden op een bepaalde leeftijd of in een bepaalde situatie in je leven en dan is het fijn te weten hoe je actief de ontwikkeling naar een structuur die VOOR in plaatst van TEGEN je werkt, activeert.

Schizoïde structuur:

Deze structuur kenmerkt zich o.a. door veel angst, weinig lichaamsgevoel, koude voeten, stijve gewrichten, het gevoel niet waardevol te zijn, niet op aarde willen of kunnen zijn, grote hang naar het spirituele, energie zit hoog in het lichaam, moeite met diep menselijk contact, grote creativiteit, zelf beeld en eigenwaarde is laag waardoor je vaak het gevoel hebt je staande te moeten houden, humor,  

Orale structuur:

Deze structuur kenmerkt zich o.a. door het gevoel afgewezen te worden, weinig vertrouwen in jezelf, moeite met contact maken met je hart, het gevoel hebben altijd te kort te hebben, zwak spierstelsel, overspanning in onderrug, benen stijf en knieën op slot, het gevoel dat je het niet alleen kunt, gevoelens van jaloezie, gevoelig voor verslavingen, diep gevoel van onzekerheid, stemmingswisselingen, verbaal sterk, goed luistervermogen, sterke intuitie.

Psychopatische structuur:

Deze structuur kenmerkt zich o.a. door je groter voordoen dan dat je bent, moeite met vertrouwen van jezelf en van anderen,  altijd alert, contact maken met je hart is lastig, grote daadkracht, kent de kunst van het verleiden, prestatiedrang, onderdrukking van je angst, je beter voor doen dan dat je bent, niet kunnen ontspannen, blokkade in nek, hals en schouders, leven op wilskracht, behoefte aan erkenning, controle willen uitoefenen, geen hulp willen/kunnen vragen, durft risico’s te nemen, joviaal, wilt graag winnen.

Masochistische structuur:

Deze structuur kenmerkt zich door o.a door stagnatie in zelfexpressie, gevangen in je zelf, geen nee kunnen zeggen, je aanpassen aan de ander, zwaarte voelt vertrouwd, niet kunnen genieten, groot schuldgevoel, opgeblazen romp rondom maaggebied, weinig nek, gewrichtsklachten, kaakklem, aangepast gedrag, angst voor de vrijheid, opgekropte boosheid, geeft geen grenzen aan, loyale harde werkers.

Rigide structuur:

Deze structuur kenmerkt zich o.a. door moeite met intimiteit in relaties, angst om niet te voldoen, moeite hebben met voelen, grote angst om gekwetst te worden, ambitieus, lichamelijk contact/aanraking is ongemakkelijk, overgevoelige huid, grote spanning in de grote spieren, rechte stijve rug, het idee dat je overgeven gevaarlijk is en bang om gekwetst te worden als je je echt laat zien.