Innerlijk Kind

HEEL JE INNERLIJK KIND

  • Als je verstand weet, noemen we het kennis
  • Als je hart weet noemen we het liefde
  • En als je ziel weet, noemen we het meditatie

Osho

Het is een kunst om volwassen te worden. Een zoektocht naar wie je werkelijk bent. Een zoektocht naar thuis komen in je zelf. Door je opvoeders (ouders, leerkrachten, collega’s) ben je gevormd, gekneed tot wie je bent. In die vorming ben je voor een deel vergeten, kwijtgeraakt wie je oorspronkelijk bent.

Wat is van jou en wat is aangeleerd? Een kind is heeft nog geen zelfreflectie. Het is gewoon wie het is en heeft een gezonde spiegeling nodig van zijn opvoeders om zichzelf te leren kennen. Is die spiegeling op onderdelen ongezond dan ontstaat er een verstoord zelfbeeld wat niet klopt met de werkelijkheid. Dit komt omdat de opvoeders het kind niet werkelijk waar konden nemen in al zijn onschuld en pracht.

Het kan hierdoor zijn dat iemand zichzelf niet op ware grote in kan schatten, zichzelf niet waardevol vindt, lelijk vindt, zich schamen om wie hij is. Bij onvoldoende ondersteuning en de juiste erkenning zal een mens zichzelf gaan beschermen om zijn ware kern te bewaren en hij gaat zich leren aanpassen aan de wensen/eisen van zijn omgeving.

Hij wordt onvrij, beperkt en onecht maar de ware kern zit gewoon in jou en wil gevonden worden. Het huist in jou in de vorm van vele innerlijke kindjes, die in je ontwikkeling verstijfd of bevroren zijn op de momenten dat je omgeving hen afkeurde of zelfs afstrafte.

Ook al is het grootste deel van ons volwassen geworden, een deel is kind gebleven en gedraagt zich ook als een kind. Wij noemen dat in onze trainingen “het innerlijk kind”. In deze training gaan we met jou op zoek naar dit speelse en tegelijkertijd kwetsbare kind in jou om zodoende dit kind te leren kennen en te bevrijden uit zijn verstrikkingen zodat het optimaal kan zijn met het moment en welkom is bij jou.

Aangezien er in deze delen van jou herinneringen opgeslagen zitten uit je jeugd kunnen er fijne maar ook pijnlijke gebeurtenissen aan de oppervlakte komen. De kunst is de ervaringen niet te herhalen maar er naar te kijken met liefde en mededogen en vandaar het kind in jou de ruimte te geven, te erkennen en daardoor zichzelf te leren kennen. Een stap die ingehaald mag worden en daarmee heel je je innerlijk kind.

In deze training gaan we in zachtheid met jou op zoek naar al die delen die graag bevrijd willen worden en dat doen we met verschillende methodieken als: opstellingen, systemisch werk, muziek, spelletjes, meditatie, zacht ademwerk etc.

Aanmelden

  • Luister naar je wezen. Dat geeft je voortdurend aanwijzingen.
  • Het is maar een klein zacht stemmetje. Het schreeuwt nooit tegen je.
  • En als je het op kunt brengen om stil te zijn, zul je je weg op de tast vinden.

Osho.