Psycho-Energetisch Therapeut

Opleiding tot Psycho-Energetisch Therapeut

Academ begeleid al jaren deze 4-jarige opleiding op HBO niveau die door de KTNO gecertifieerd is.

Een lichaamsgerichte opleiding die studenten na het behalen van de eindtermen in staat stelt om als therapeut, via de holistische benadering, het fysieke, energetische en geestelijke welzijn met de cliënt te onderzoeken ten einde de geconstateerde klachten bij de oorzaak aan te pakken.

De opleiding biedt:

Mogelijkheden op het vinden van antwoorden op veel hedendaagse psychische- en lichamelijke problemen die vaak hun oorsprong al hebben vanuit de vroege kindertijd.

Inzichten in eigen functioneren en handelen, het aangaan van je eigen bewustzijnsproces is het speerpunt van de opleiding.

De opleiding bestaat uit:

Voor de student die als Psycho-Energetisch Therapeut wil afstuderen wordt verwacht om parallel aan deze trajecten eveneens de therapeutische methodieken te volgen.

De methodieken bestaan uit de volgende modules: Systemisch werk en opstellingen, Voice-Dialogue en Ademtherapie.

Naast het volgen van lesdagen zijn er per methodiek verplichte intervisie dagen en in het laatste jaar van de opleiding wordt er onder supervisie in Academ gewerkt met cliënten waarbij alle aangeleerde tools worden geoefend. Indien de student dit met goed gevolg heeft afgerond, kan overgegaan worden naar een hoeveelheid sessies in een privé setting, onder verantwoording van het opleidingsinstituut.

De opleiding wordt afgesloten met een schriftelijke toets en het schrijven van een proeve van bekwaamheid.

Een certificaat medische basiskennis zal buiten ons instituut behaald dienen te worden om je te kunnen registreren als therapeut.

Geïnteresseerd in deze opleiding?

Er een gratis introductiedag Deze dag is van 10 tot 16 uur

• Introductiedag van traject 2019/20 is 21 september 2019
Deze dag is een introductie op een reeks van 8 zaterdagen in de periode van oktober t/m juni van het jaartrajcet ‘De verdieping’

Meld je aan

Er zijn op dit moment geen evenementen gepland

Heb je vragen?

Wil jij weten of de opleiding tot therapeut iets voor jou is? Boek hieronder direct vrijblijvend een intake gesprek aan.