Gezond eten volgens de 5 elementen

Studieplan Gezond eten volgens de 5 elementen

Inleiding

Voor u ligt het studieplan voor het seminar “Gezond eten volgens de 5 elementen” georganiseerd door het Opleidingsinstituut Academ. Het seminar is geaccrediteerd op MBO-niveau bij het KTNO (Kwaliteit en toetsing natuurgerichte opleidingen).

Het studieplan geeft informatie over het doel van het seminar en de inhoud.

Doel van het seminar

Het opleidingsinstituut Academ biedt de mogelijkheid tot het volgen van een lichaamsgericht seminar. Je maakt kennis met voeding volgens een holistische benadering vanuit de vijf elementenleer van de Chinese geneeskunde. Het speerpunt van deze seminar ligt in het ervaringsgericht onderwijs. Er wordt inzicht verkregen in de invloed van voeding op jouw eigen fysieke, energetische en geestelijke welzijn. Het doel is om te leren welke voeding voor iemand geschikt is, waardoor de levensenergie beter gaat stromen en er meer balans komt in het dagelijkse leven.

Inhoud van het seminar

Basistheorie over de 5 elementenleer uit de Chinese Geneeskunde. De Chinese geneeskunde werkt met de vijf elementen. Dit zijn hout, vuur, aarde, metaal en water. Elk van deze elementen hebben 2 organen onder hun hoede. De organen hebben een fysieke, energetische en een emotionele functie.

De vijf elementen voeden elkaar in de cirkel. Vandaar het belang om in je voeding aandacht te geven aan elk element.

Nadien wordt het verband tussen de 5 elementen en voeding uitgelegd. Hierbij worden de belangrijkste voedingselementen per element en hun functie toegelicht. Samen worden verschillende recepten gemaakt.

Duur

Het seminar gaat door van 10u tot 16u30. (5u30).

Toelatingseisen

In het seminar kan in principe een ieder instromen die nieuwsgierig is in bewust eten en in staat is tot zelfreflectie.

Lesstof

Bij aanvang van het seminar wordt cursusmateriaal beschikbaar gesteld.

Docenten

De lessen worden gegeven door Linda Bijtebier en Yannick De Schaepmeester.

Zie voor verdere gegevens www.academ.nl.

Opleidingsplaatsen

De opleiding is gesitueerd in Academ Centrum voor innerlijk Welzijn in Rotterdam. Kijk voor actuele informatie en trainingsdagen op de website www.academ.nl.

Kostprijs

120€.

Studieplan Opleidingsinstituut Academ

Gezond eten volgens de 5 elementen.

www.academ.nl

studiejaar 2016

Aanmelden