Psycho-Energetisch Therapeut

Opleiding tot Psycho-Energetisch Therapeut

Academ begeleid al jaren deze 4-jarige opleiding op HBO niveau die door het CPION en de KTNO gecertifieerd is.

Een lichaamsgerichte opleiding die studenten na het behalen van de eindtermen in staat stelt om als therapeut, via de holistische benadering, het fysieke, energetische en geestelijke welzijn met de cliënt te onderzoeken ten einde de geconstateerde klachten bij de oorzaak aan te pakken.

De opleiding biedt:

Mogelijkheden op het vinden van antwoorden op veel hedendaagse psychische- en lichamelijke problemen die vaak hun oorsprong al hebben vanuit de vroege kindertijd.

Inzichten in eigen functioneren en handelen, het aangaan van je eigen bewustzijnsproces is het speerpunt van de opleiding.

De opleiding tot Psycho-Energetisch Therapeut bestaat uit:

De vooropleiding: Jaartraject: “Verdieping in jezelf”

Het vervolg traject: De vijf elementenleer, De karakterstructuren en minimaal 1 intensiv. Dit is een intensive 3-daagse training.

Voor de student die als Psycho-Energetisch Therapeut wil afstuderen wordt verwacht om parallel aan deze trajecten eveneens de therapeutische methodieken te volgen.

De methodieken bestaan uit de volgende modules: Visualisaties, Systemisch/opstellingenwerk, Voice-Dialogue en Ademtherapie.

Naast het volgen van lesdagen zijn er per methodiek verplichte intervisie dagen en in het laatste jaar van de opleiding wordt er onder supervisie in Academ gewerkt met cliënten waarbij alle aangeleerde tools worden geoefend. Indien de student dit met goed gevolg heeft afgerond, kan overgegaan worden naar een hoeveelheid sessies in een privé setting, onder verantwoording van het opleidingsinstituut.

De opleiding wordt afgesloten met een schriftelijke toets en het schrijven van een proeve van bekwaamheid.

Een certificaat medische basiskennis zal buiten ons instituut behaald dienen te worden om je te kunnen registreren als therapeut.

Geïnteresseerd in deze opleiding?

Wij staan u graag te woord. Via het contactformulier op deze site kunt u vrijblijvend een intake gesprek aanvragen waarbij er door ons wordt gekeken naar uw eerder verworven competenties en waar u in de opleiding in dient te stromen. Voor het aanvragen van onze studiegids kunt u ook gebruik maken van dit formulier of via info@academ.nl waarna we de digitale versie aan u door zullen mailen.

Wist u dat:

  • De Opleiding is gecertificeerd bij KTNO.
  • de opleiding Ring
  • gecertificeerd is
  • De eerste therapeuten binnen 1 jaar afstuderen in Rotterdam.
  • Onze opleiding te allen tijde in beweging zal blijven